TIÊU HUỶ CÁC LOẠI GIẤY

Đội ngũ chuyên nghiệp

Tiêu huỷ hồ sơ, tài liệu giấy hết giá trị sử dụng, lưu trữ cho các công ty, ngân hàng, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp nước ngoài.

BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI

Đạo đức kinh doanh

Giấy Tiến Trí cam kết bảo mật, tiêu huỷ tuyệt đối. Khách hàng giám sát trực tiếp toàn bộ quá trình thực hiện tiêu huỷ.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Dịch vụ chất lượng

Giấy Tiến Trí dùng phương pháp xay nghiền để tái chế, không dùng hóa chất công nghiệp. Đảm bảo tiêu huỷ tuyệt đối. Góp phần bảo vệ môi trường.

VÌ SAO CHỌN DỊCH VỤ HỦY GIẤY TIẾN TRÍ

Chuyên nghiệp - Tôn trọng - Trách nhiệm bảo mật thông tin của khách hàng
Tập thể nhân sự chuyên nghiệp

Tập thể nhân sự chuyên nghiệp

  • Tập thể nhân sự đều nhận thức tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin của khách hàng.
  • Dịch vụ huỷ giấy Tiến Trí đã hoạt động hơn 15 năm.
  • Có trách nhiệm với quý doanh nghiệp trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ.
Tiêu hủy tuyệt đối

Tiêu hủy tuyệt đối

  • Bằng phương pháp xay nghiền chuyên dụng, công nghiệp công suất 3.000 kg/ giờ. Tiêu hủy tuyệt đối nhanh chóng.
  • Chuẩn bị sẵn sàng nhân sự, phương tiện vận chuyển, máy móc, hồ chứa để thực hiện tiêu hủy nhanh chóng.
  • Khách hàng thuận tiện giám sát trực tiếp quá trình tiêu hủy giấy. An tâm sử dụng dịch vụ hủy giấy Tiến Trí
Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

  • Không dùng hóa chất! Không dùng các phương pháp khác làm ô nhiễm môi trường.
  • Đề cao nhận thức, trách nhiệm, đồng hành bảo vệ môi trường.
  • Giấy Tiến Trí luôn đồng hành, ủng hộ thiết thực các chương trình hoạt động Xã hội bảo vệ môi trường
QUY TRÌNH HỦY TÀI LIỆU GIẤY

HÌNH ẢNH, VIDEO HỦY GIẤY

999 + khách hàng đã tin tưởng dùng dịch vụ huỷ giấy Tiến Trí

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Những chia sẻ của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Tiến Trí

Nguyễn Thanh Tuấn

Lê Thị Thanh Trang

Lê Thị Thanh Trang

Nguyễn Thanh Tuấn